Xử lý nước cấp bằng phương pháp làm thoáng đơn giản và lọc

Sơ đồ xử lý nước ngầm bằng làm thoáng đơn giản và lọc

      Khi lựa chọn sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước phải dựa vào tài liệu kiểm nghiệm các chỉ tiêu lý học, hóa học, sinh học của nguồn nước từ đó nghiên cứu và lựa chọn ra sơ đồ xử lý hiệu quả nhất
lọc nước cấp bằng làm thoáng và lọc
Sơ đồ xử lý nước ngầm bằng làm thoáng đơn giản và lọc
Điều kiện áp dụng:
  1. Tổng hàm lượng Fe < 10mg/l
  2. Độ màu của nước khi chưa tiếp xúc với không khí >150
  3. Hàm lượng H2S < 0.5mg/l
  4. Hàm lượng NH4+ < 1mg/l
  5. pH < 7

    Nước ngầm được bơm lên từ giếng khoan được đưa vào làm thoáng đơn giản bằng tháp oxy hóa. Quá trình làm thoáng ở đây chủ yếu là cung cấp oxy cho nước. Nước sau khi làm thoáng được lọc qua một lớp vât liệu loc tại bể lọc Fe2+  và oxy hòa tan sẽ được tách ra và bám trên bề mặt của các vật liệu lọc, tạo nên màng xúc tác bao gồm các ion Fe2+ , Fe3+  màng xúc tác sẽ tăng cường quá trình hấp thụ và oxy hóa Fe.